Xalq şairi Nəriman HƏSƏNZADƏ.”İki yaşlı nəvəmə”

İki yaşlı nəvəmə

Salam, Nəriman qağa,
xoş gəlibsən bu bağa.
Səninkidir hər nə var,
əncir, qoşa xan çinar.
Nəhəng şah tut ağacı,
o tərəfdə iydə, nar,
bu tərəfdə gilənar,
üzüm, innab və badam,
ək, becər, kişi balam.

Mənbə: http://www.edebiyyatqazeti.az