Xalq şairi Nəriman HƏSƏNZADƏ.”Bu eşqlə”

Gənc yazıçı Günel xanımın atası
xalq yazıçısı Anarın, anası akademik, musiqişünas Zemfira xanımın
55 illik həyat hekayəsinə həsr etdiyi filmə baxdım

Hər qızın hünəri deyil
Atasına, anasına,
İki könül dünyasına,
Beşiyinə, laylasına
Layla desin öz dilində,
Bakirə bir qız dilində.

Bu Zemfira, o da Nigar,
Biri Rəsul, biri Anar.
Sən onlardan yadigarsan,
Onlar da səndən yadigar, –
Bu əsərin adı deyil,
Həyatdı, “həyati” deyil.

Gül açsın Göyçayın narı,
Sevindir atan Anarı.
Onun gəncəli tərəfi, –
Onun o bəy babaları
Gedəndə millət yolunda,
Şax durdular qətl yolunda.

Gör kimlərin nəvəsisən,
Gör kimlərin əvəzisən.
Sən bu eşqdən doğulmusan,
Sən də bu eşq töhfəsisən.
Bu eşqlə yaşayın, Anar!
Səksəndən başlayın, Anar!

Mənbə: http://www.edebiyyatqazeti.az