Xalq şairi Zəlimxan YAQUB.”Bizim çәkdiyimiz tәzә dәrd deyil”

Dәrd başa vuranda öz qapazını,
Ah qopub içәrdәn, sinәdәn gәlir.
Ürәyi ağrıdan çox gözәl bilir,
Nәmli kirpiklәrә su nәdәn gәlir.

Paklıq da, saflıq da dağda qarındı,
Xәzinә ellәrin, obalarındı.
Dastanlar dünyası babalarındı,
Nağıllar dünyası nәnәdәn gәlir.

Dәrdin meydanından qaçan mәrd deyil,
Kim duruş gәtirsә o, namәrd deyil.
Bizim çәkdiyimiz tәzә dәrd deyil,
Kökü lap qәdimdәn, binәdәn gәlir.

2007, 3 fevral