Xalq şairi Zəlimxan YAQUB.”Heyif”

Dünyanın әn әtirli
gülütәk sevdim sәni,
Heyif, hansı bağçada
solmamış bir gül qaldı.

Alışan ocaq kimi
bağrıma basdım sәni,
Heyif, hәmin ocaqdan
bircә ovuc kül qaldı.

Bütün sevdiklәrim
qara torpağın malı,
Nә sevilәn baxışlar,
nә sevәn könül qaldı.

2007, 28 fevral