Xalq şairi Zəlimxan YAQUB.”Köhnə havalar”

Ruhumda üzüntü, qәlbimdә tәlaş,
Çiy qalır, içimdә bişmir bu hava.
Mәni oynamağa çağırma, qardaş,
Mәnim sümüyümә düşmür bu hava.

Tәzә uşaqların havasıdı bu,
Köhnә kişilәrin havası deyil.
Başqadı içimi yandıran arzu,
Davam tәk qәdimlik davası deyil.

Qolu da, qıçı da oynatmaq olar,
Bu hava ruhumu oynada bilmir.
Qızmış kәllәlәri qaynatmaq olar,
Bu hava içimi qaynada bilmir.

Oğulsan, sәbr eylә, döz bu hay-küyә,
Oğulsan, baş çıxart bu basabasdan.
Keylәrin içindә dönürsәn keyә,
Nә ruhda nәğmә var, nә dildә dastan!

2007, 17 mart