Əziz MUSA.”Kimi”

em

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü,
“İlham çeşməsi” qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü

Ay ürkək baxlşlım, püstə dodaqlım,
Qaşların çatılıb yenə yay kimi,
Ay günəş camallım, lalə yanaqlım,
Vallah yaranmısan mənə tay kimi,

Mən ki, bir sevdalı haqq aşiqiyəm,
Səni görən gündən dəli kimiyəm,
İstərəm hey sənə nəğmələr deyəm,
İlhamım çağlayır coşqun çay kimi.

Aləm bir yanadı, sənsə bir yana,
Məni tuş eyləmə qəmə, hicrana,
Qəlbim nur paylayır bütün cahana,
Gündüz Günəş kimi, gecə Ay kimi.

Dünyanın ən gözəl çiçəyisən sən,
Yoxdu mənim kimi heç səni sevən,
De səni sevməkdən doyarammı mən,
Düşmüsən bəxtimə şirin pay kimi.

Söylə sənin kimi bir gözəl hanı?
Hüsnün mat qoyubdu bütün dünyanı.
Sən Əziz Musanın canısan, canı,
Gəlmisən ömrümə hay-haray kimi.