Əziz MUSA.”Nəğmə”

em

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü,
“İlham çeşməsi” qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü

Mələyim, ay mələyim,
Sənsən Gün, Ay, mələyim,
Gül ol, mən bülbül olum,
Qoy dərdindən mələyim.

O yanaq-o gül səndə,
Günəş gülür, gül sən də.
Dünya öz işindədi,
Ağlasan da, gülsən də.

Gəl ömrümü budama,
Görüşə gəl bu dama.
Axı sevgidən özgə,
Nə qalacaq adama.

Tanrı gözəl yaratdı,
Mən piyada, o atdı,
Mən yarıma gül atdım,
Daşı mənə o atdı.

Əzizim ay yarıdı,
Səmada Ay yarıdı,
Gəl görüşə mələyim,
Hamı sevdi, yarıdı.