Əziz MUSA.”Xəbərin olsun”

em

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü,
“İlham çeşməsi” qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü

Ağlımı başımdan alan nazənin,
Sən Allah incitmə məni bu qədər,
Nazına tay dözə bilmirəm sənin,
Ömrümü, günümü eyləmə hədər.

Oynadıb qaşını, qıyğacı baxma,
Qorxuram bu canım əriyə şam tək,
Bu sevən könlümü yandırıb, yaxma,
Sənin eşqin ilə döyünür ürək,

A ceyran baxışlı, gözəl mələyim,
Bir kəlmə söz ilə ovut qəlbimi.
Ətirli bənövşəm, incə çiçəyim,
Məcnundan da betər, dəli say məni.

İnan ki sözlərin düşmür dilimdən,
Gözlərim yoluna dikilib qalır,
Gör nələr çəkirəm, eşqin əlindən,
Həsrətin qəlbimi dərd, qəmə salır.

Səni çox sevirəm xəbəin olsun,
Məndən uzaq gəzmə, bir insafa gəl.
Qoyma əllərimdə çiçəklər solsun,
Gəl tut əllərimdən, gəlməmiş əcəl.