Əziz MUSA.”İndi”

em

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü,
“İlham çeşməsi” qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü

(təcnis)

Yenə də bürünüb çöl, çəmən sarı,
Tökülür meyvələr budaqdan indi,
Sürülər baş alıb arana sarı,
Köçür ei, obalar bu dağdan indi.

Gözlərim hey baxır burdan o yana,
Düşmən çox quduzdu, görüm o yana,
Bu susan vicdanlar bəlkə oyana,
Göynəyir ürəyim, bu dağdan indi.

Ay Əziz, bu dünya çətin düzələ,
Fikrini , sözünü bir az düz ələ,
Haqqı tapşırasan gərək düz ələ,
Vallah bizmkidir bu dağ, dan indi!