This image has an empty alt attribute; its file name is Eli-rza-xelefli.jpg

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü, “Kredo” qəzetinin Baş redaktoru 

Deyirdin bu dünya cəfasızdır bəs,
İşrətsiz bir aləm səfasızdır bəs…
Könlümtək qalmısan tənha, kimsəsiz,
Bilmirdin bu dünya vəfasızdır bəs…

Əməlində düz olanı,
Düzü yandırar-yandırar.
Sevgisində köz olanı,
Közü yandırar, yandırar.

Bu dünyanın tərs üzü var,
Zülmət olan gündüzü var.
Hər kimin ki, bir üzü var,
Üzü yandırar, yandırar.

Hər günahı öz adına,
Yazmaz dövran düz adına;
Yazı gələr söz adına,
Sözü yandırar, yandırar.

Yolu bağlı bərəmizin,
Dərdi bir cür hərəmizin.
Seli daşsa dərəmizin,
Düzü yandırar, yandırar.

Banövşəsi qərib kolun,
Xələfliya gülən yolun.
Məni həmdəm bilən yolun,
İzi yandırar, yandırar.

2018