Xalq şairi Vahid ƏZİZ.”DEMƏYİBLƏR-“QAXIL,OTUR EVİNDƏ”?”


(fədakar həkimlərimizə dəstək)

Küçələrdə nə işin var,a bəndə?
bütün günü o tindəsən,bu tində!
deməyiblər: “Qaxıl otur evində”?!
körmürsən ki,dünya qalıb nə hala?
“Çıx”-deyəndə,onda çıxaq,a bala.

Keçən gündən Metro-filan bağlanıb,
uçan-qaçan hər nə varsa saxlanıb,
düşünürdüm-qalınlar da söz qanıb;
hörümçəklər torlar çəkir vağzala,
“Çıx”-deyəndə,onda çıxaq,a bala.

Bir fikir ver “Virus” gözü qızğına!
adam bilmir hansı küncə sığına,
“Sulu qəlyan” alan yoxdur ağzına-
zərər verər,tüstüsünü ha sula!
“Çıx”-deyəndə,onda çıxaq,a bala.

Gör dünyada nə cür canlar üzülür?
millət “maska” növbəsinə düzülür,
işə bax ki,futbollar da kəsilir;
dükanlar da bağlanmaqda az qala,
“Çıx” deyəndə,onda çıxaq,a bala.

Dərdə çarə nə mənlikdir,nə sənli,
uzağa qaç adam görsən “zökəmlİ”,
“İnternetnən” Xalq artisti müğənni
konsert verir xalqa müftə-müsəlla,
“Çıx”-deyəndə,onda çıxaq,a bala.

Gec olacaq “Virus” tutsa canımız,
evdə qalsaq,inan,batmaz qanımız,
əlbir olub evdə qalsaq hamımız,
el-obaya güc eləməz bu bəla,
“Çıx”-deyəndə,birgə çıxaq,a bala…