Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü

COŞQUN XƏLİLOĞLU (Coşqun Xəlil oğlu İbrahimli) 1960-cı ilin dekabr ayının 27-də Kürdəmir rayonunun Mollakənd kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun – indiki Azərbaycan Neft Akademiyasının məzunudur. Neft sənayesində-SOCAR-ın “Kompleks qazma işləri” trestində şöbə rəisi vəzifəsində  işləyir. Orta məktəb illərindən bədii yaradıcılıqla məşğuldur. Yazıları müxtəlif mətbu orqanlarda, o cümlədən, “Azərbaycan”, “Ulduz”, “Qobustan” jurnallarında, “Respublika”, “Ədalət”, “Xalq qəzeti”, “Kredo” qəzetlərində dərc olunmuşdur. Bir neçə kitabın müəllifidir. Azərbaycan Jurnalistlər və Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.