YETİM QİSASI…

Heyrətli qüdrət var Ana səsində,
laylalı dilindən qəhər duyulmaz,
qeyrətli qadının himayəsində
atasız böyüyən-“yetim” sayılmaz!

Yetimlər Yurd üçün canından yanar,
coşar damarında lyaqət,qürur,
qan içən düşməndən qusas alanlar–
yetim qoyduqları uşaqlar olur,

Yetimlər zirehlər üstünə gedən,
tankları əridər alovu,odu,
bu,şair hökmümə şahidlik edən
İkinci Qarabağ Savaşı oldu!

O qədər görmüşəm-dar məqamında,
elini,Yurdunu tərk edib gedən,
Vətən yanılmasın vətəndaşında;
yetimə hər şeydən əzizdir Vətən!

Şəhid məzarında şəkilə bir bax,
bu yetim özü də yetim atasl,
düşmən agah olsun–YETİMLİYİNİN QİSASIN
ALACAQ YETİM BALASI…

NƏĞMƏ DEYƏN…

Qışda qəmə batan könül
olar yazda nəğmə deyən,
kollar üstə divanə gül,
quş-pərvazda nəğmə deyən,

Güllər yamac ətəyində,
arı səbət pətəyində,
çoban qarğı tütəyində,
aşıq sazda nəğmə deyən,

Ruhum səmalar qatında,
özüm göylərin altında,
könül sözlə pıçıltıda,
əl kağızda nəğmə deyən,

Yamaclar xalı toxuyar,
çiçəklər çalıb-oxuyar,
sanki,yer üzü oxuyar,
qonşu qız da nəğmə deyən,

Vətən yeni tarix yazdı,
hücüm çəkdi,səngər qazdı,
vaxt varıdı-tapılmazdı
aramızda nəğmə deyən,

Vətən,mübarək Zəfərin,
Zəngəzüradır səfərin!
el-Şuşada,Xudafərin
Xan Arazda nəğmə deyən,

Rəhmət ulu babalara,
sadiqik əhdə,ilqara,
Bayrağımızda Aypara,
şən Ulduz da nəğmə deyən…

18,04,2021.