Dəyişir ömrünü hər qış, hər bahar,
Yaşın da çoxalır keçdikcə zaman.
Qara saçlarına səpələnən qar
Mənim ürəyimi üşüdür yaman.


Baxmadın bir zaman sevincdən gülən
Dərdli gözlərimin axan yaşına.
Alnıma yazılmaq əvəzinə sən
Yazıldın qəlbimin məzar daşına.


Anası atan bir uşaq
kirin-pasın içində
Küçələrdə dilənirdi.
Hər ona-buna əl açdıqca
cəhənnəm əzabı çəkirdi
cənnət
anasının ayağı altda olan
bu uşaq.