This image has an empty alt attribute; its file name is 29497453_111549449689796_2245747713169949179_n.jpg

NƏSİHƏTNAMƏ…

Sözü denən vaxtı gələn məqamda,
hər kəsdə var–adamda “Boş damar” gəz,
görsən əgər-“adamlıq yox adamda”,
bacardıqca uzaq dolan,kanar gəz!

Bax,nabadə gizlədəsən yaşını,
veyil-veyil girlədəsən başını!
gözdən qoyma-“Bəxtəvərlik quşunu”,
acıq edib,yad çiyninə qonar,gəz.

İmdad umma xandan,bəydən,vəzirdən,
heç nə danma “vergilərdən”, nəzirdən,
çox vaxt sənə “qanacaqdan” ərz edən,
özü onu özgə cürə qanar,gəz.

Ata,ana,qardaş,bacı–yaxının,
qocalıqda övlad olar baxanın,
işi düşsə,qurban edər yad-canın!
özgə vaxtı sənə çətin yanar, gəz.

Naqis olan,haqqı yeyər,ya danar,
tamah ki var–içində bir canavar!
Vahid ƏZİZ,nazik əşya tez sınar-
insan olan-qalınnıqdan sınar, gəz…

23,01,2021.

BİZ-“QARA CAMAHAT”,BİZƏ NƏ VAR Kİ?

    Dünya düzəlmi ki,
    düzəlmir,baba...
         Məmmad ARAZ

Torpaqmı,toxummu bu cür nataraz?
Dən səpdim buğdanı-bitdi vələmir,
Dünyadan nə giley,a Məmməd ARAZ?
Dünya düzələr e,bunlar düzəlmir.

Başa çatdırmadı tarix bu dərsi,
Çünkü,anladanlar bizdən qeyrisi,
Qoymurlar düzələ Yerin əyrisi-
Damarda qarışıq qanlar düzəlmir.

Yuxarı çəkildi saxtakar,naşl,
Hörgünü dəyişdi hər ustabaşı,
Fəhlələr anba-an güdər maaşı,
Cananlar zəbt edən canlar düzəlmir.

Zəkası olanla küt süpürləşir,
Quldurlar anlaşıb, həmən, birləşir!
Bu yandan tutursan,o yan sürüşür,
Tərəflər müxtəıif, yanlar düzəlmir.

Otuz il baş qatdı saxta görüşlər,
Siyasət qurdlatı,quldur keşişlər;
Vaxt gəlib çatır ki,düzəlsin işlər-
Zamanı bitirən anlar düzəlmir.

Şəhidlər qanından Bayrağın rəngi,
Eyş-işrət,kef-damaq harınlarınki,
Biz-“Qara camahat”,bizə nə var ki?
Bizlər düzələnik,onlar düzəlmir…