This image has an empty alt attribute; its file name is 29497453_111549449689796_2245747713169949179_n.jpg

Sozalıb sönürdü ocağın közü,

Sular qəfədanda güclə qaynadı,

Birdən parıldadı alovun gözü-

Meh əsdi,havada xəfə oynadı.

Qələmlər,nələrə dözürmüş kağız!

Beyinlər qazandır,qapağı-ağız,

Harın məclisində göbək atan qız,

Şövqlə çırtma vurub dəfə,oynadı.

Meyvəli budaqda yarandı haça,

Xal tutdu-Saraya döndü Qalaça,

Cavanlıq eşqinə düşdü bir qoca

Babanın toyunda nəvə oynadı!

Payıza kökləndi aşığın sözü,’

Sonalar gecəyə qatdı gündüzü,

Lələklə bəzəndi göylərin üzü,

Durnalar düzülüb səfə,oynadı.

Sürülər yamacda izlər salırdı,

Elat çəkilirdi,ləpir qalırdı,

Orman qızarırdı,döş saralırdı;

Qar yağdı,hardasa-“Dəvə oynadı”.