This image has an empty alt attribute; its file name is 29497453_111549449689796_2245747713169949179_n.jpg

Söhbət saldı ayrılıqdan,

dedim,gülüm,necə dözüm?

yenə danlandım nahaqdan-

irad etdi-“Acdı gözüm”

“Sənsiz ömrü yox bilmişəm,

müjganların ox bilmişəm…”

söz içindən söz çıxardıb,

qəzəbləndi-“Çoxbilmişəm!”

O,son savaş,o,son vuruş,

aramızı Fələk vurmuş,

sən demə,od-alovumuş,

mən onu soyuq bilmişəm.

Artırdı saçların dəni,

birtəhər aldım vədəni,

dərdimnən sino gedınin

meylin mənə yox bilmişəm…