Hərdən unuduram-nə qədər varam?

Gəlib-gedən huşum il qarışdırır,

Sönmüş köz altına maşa salıram-

İnciyir,eləcə kül qarışdırır.

Ömür gedə-gedə tiftiklənibdi,

İndi əlimdəki sapdı,iynədi,

Özünə qalsaydı-bulanmaq nədi?

Sellər çeşmələrə lil qarışdırır.

Dünyanın ən gözəl fəsli-baharı,

Bərəkət gətirər durna qatarı,

Bir yandan kəpənək,bir yandan arı-

gecələr yuxusun gül qarışdırır.

Ağlıma gəlməzdi bu cür qocalam;

Gecəni-gündüzlə qarışıq salam,

Duyanda,qələmlə düşmən olacam–

Məni özgələrlə el qarışdlrır.

Göylərdə əbədi mehman qalacam–

Bununçün sirlərin qorxuram açam,

Özüm öz başıma dəllək olacam;

Zalımlar telimə tel qarışdırır.

Gecələr gözümün yaşları göl-göl,

Daha rəngi gedib,lüt-üryandı tel,

Suları ləklərə ayıran da bel,

Məzar palçığın da bel qarışdırır.

Əllər körpü salar sellırin üstə,

Düşdüm çox qovğaya tellərin üstə,

Bir sona vurnuxur göllərin üstə-

Qürbətdə vurulan göl qarışdırır.

Göylər param-parça,yer bölüm-bölüm,

Viranə içində olumla-ölüm,

Bu dəfə nə dedi-incidin, gülüm?

Hərdən öz adımı dil qarışdırlr…