(Sevən bir qızın dılindən)

Az oyna qəlbimin sönən közüynən-

özünnən,imanlı ol,məni apar!

bezdim dərdləşməkdən çeşmə gözüynən-

yarpazam,su içib,yol-məni apar.

Atma yarı yolda-özgə qaldırar,

sevən yar–yarına könül aldırar!

bahar-lalələri erkən soldurar,

dönüm bənəvşəyə,kol,məni apar.

Görsən lal-dinməzəm,biraz ərk elə,

ya sev,ya könlümü tamam tərk elə!

sarmana bilməsəm-bilərzik elə,

yapış barmağımdan,qol,məni apar.

Gəlsən,gecələrdə,de-ayıq olum,

sən odlu-alovlu,mən soyuq olum,

sevgi dəryasında bir qayıq olum,

yarpaq yelkənimə dol,məni apar.

Bəlkə o,ağ atlı tanışdı sənə?

hansı bəxtəvəri aldı tərkinə?

qoşulub gedənlər çətin ki,dönə,

özün bitən yerə,yol,məni apar…