Ulu yurdun ölümsüz lideri, natiqi, dahi sitasətçisi, islahatçısı, filosofu, Azərbaycanın qurucusu – H.Ə.Əliyevin arzularını bu gün reallığa çevirən övladından, varisindən, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Heydər oğlu Əliyevdən söz açacam ellərə, aləmə!
Bu şansı mənə bəxş edən Allaha həmd və sənalar söyləyir, “Mərhəmət elçisi” jurnalının təsisçisi, direktoru Tahirə xanım İsmayılovaya öz təşəkkürümü bildirərək yazıma davam edirəm…
Ən yaxın qonşusuna sevgisinin bədəli nifrət, işğal, soyqırım olan bir xalqın liderindən, “dünyanın dilmancından” bəhs edəcəm ədaləti pak tutub sevənlərə!
Qonşusu ackən, evində rahat yata bilməyən bir millətin liderindən yazacağam vərəqlərə, yayacağam ellərə!
Yaradana, onun yaratdığı ümmətlərə sönməyən sevgisindən, qəlbinin “sonsuz”a sevincindən, aləmə şəfqətindən bəhs edəcəm işində, əməlində Allahı görənlərə!
“Axirəti nurlandıran ədalətli rəhbərin fəzilətli əməlləridir” – söyləmiş aqillərimiz. İşinə başladığı zamandan – Allaha ümidlənən, onu özünə pənah bilən, Allahın yardımıyla bu gün ulduzu parlayan bir mücahiddən bəhs edəcəm yazımı oxuyub “Bizim prezidentimiz”ə dualar edənlərə! Həmd olsun Allaha və onun fədakar bəndəsinə!
İlham Heydər oğlu Əliyevdən – danışacam Allahın qüdrətini, Onun təcəllisini hər işində gözü ilə görənlərə! Onu sevən könüllərin sevgisinə ürəyimin sevgisini qataraq Allahın rəhmətini axıdacam dünyanın dörd küncünə!
Müharibənin “kor qoyduğu” torpaqlardan qaçqın düşən ümmətinin ürəyindən keçənləri mələklərin yardımıyla, fantastik zaman ərzində reallığa çevirən, Azərbaycanın prezidenti, Allahın sevimli bəndəsi – İlham Heydər oğlu Əliyevdən bəhs edəcəm uca, qadir Allahı doyunca zikr edib sevənlərə!
Azərbaycanın və dünyanın astronomu, alimi, şairi, övliyası Nizami Gəncəvinin məqbərəsini onun ruhuna ehtiram olaraq yenidən bərpa etməklə Allahın xoş nəzərini özünə cəlb edən şərəfli bəndəsindən bəhs edəcəm dünyada Allahı “gözü ilə görənlər”ə!
Qiyamət günü mizana qoyulacaq birinci şey ədəbdir! İnsan dünyada bütün üstünlüklərə ədəbiylə nail olur. Həmd olsun, Allaha!
Ədəbiylə bütün arzularını reallığa çevirən, haqlı olduğu təqdirdə, düşməninə belə “haqq verən” – Allahın bir helim bəndəsindən bəhs edəcəm bu bəndənin sevgisinə sevgi qatan ellərə, ədəbi ilə seçilən millətlərə!
Kainatın sultanı Məhəmməd (s.ə.v) demişdir: “İslah olmayan yaddaş böyükləri kiçildər”. Bu sözlərə qulaq asaraq “böyük qonşu” Rusiyanın prezidenti Vladimir Putinlə mehriban qonşutək sayqı ilə dolanan, həmkarlarının sevincinə sevinc qatan, kədərində qəmlənən bir liderdən danışacam dostluqda sadiqlərə!
Türkiyənin prezidenti R.T.Ərdoğanla məsləkdaş olan, torpaq kimi təvazökar, su kimi lətif bir doğma yurddaşdan “üyüdüb tökəcəm” insana dəyər verib, özündə Allahı görənlərə, hər sözündə Allahı bilənlərə!
Sevginin hüzur içində bəsləndiyini əməlləri ilə reallığa çevirən bir hüzur rəhbərindən bəhs edəcəm, Allaha təslim olub, ona baş əyənlərə!
Ölkəmizdə multikulturalizm ili elan edən, insanlara babamız Adəmi, nənəmiz Həvvanı yenidən xatırladan ictimai-siyasi xadimdən bəhs edəcəm dünyadakı bacı-qardaşlarıma!
Əməlləri qəlblərə fərəh verən, dözümündə səbatlı, məhəbbətində səbrli-təhəmmüllü, “sonsuz”a sevgisi axıcı bir liderdən bəhs edəcəm Allaha ibadətdə siddiqlərə!
Kainatı gülüstana çevirmək istəyən bir mömindən bəhs edəcəm bu yazımı oxuyan kəslərə!
Bir hədisdə deyilir: “Bilin ki, həyatda bir çox fürsətlər vardır ki, Allah tərəfindən əsən nəsim küləklərinə bənzər.”
İstər elmdə, mədəniyyətdə, quruculuq və kənd təsərrüfatı işlərində, dinimizin təşəkkül tapmasında üzərinizə əsən nəsim küləklərinin cilovunu əlinizdən buraxmadınız! Həmd olsun Allaha, onun fədakar, zəhmətkeş quluna!
İşinizdəki uğurların sirri – xalqın hər təbəqəsindən olan insanlara dost, qardaş kimi ülfətdə olmanız, onların problemləriylə yerindəcə tanış olmanızdır. Həmd olsun Allaha və onun peyğəmbərinin (s.ə.v.) yolunun nuru ilə xeyir-bərəkət tapan bəndəsinə – İlham Heydər oğlu Əliyevə!
Azərbaycanın ictimai-siyasi problemlərini xalqın içində məsləhət və məşvərətlə həll edən, həyata keçirəcəyi qərarları xalqın sərəncamına təqdim edən, Quranın nuruna bürünən bir mömündən bəhs edəcəm, Allahı layiqincə tanıyıb, layiqincə sevənlərə!
Bu gün “Qurani-Kərim”i diri tutub, diri yaşatmaq dünya liderlərindən, “Quran”ın düzgün təbliğindən asılıdır. Yurdunun eşqiylə vəcdə gələn, ilhamla xarüqələr yaradan dünyanın qabaran dərdlərini ağlının qüdrətilə tənzimləmək istəyən bir liderdən bəhs edəcəm anamız dünyanı yaşatmaq istəyən kəslərə!
Hər zümrədən olan vətəndaşlarının arzu və istəklərinə biganə qalmayan, “vətənin torpağı”ndan bəhs edəcəm doğulduğu torpağı ürəkdən sevənlərə!
Bu gün fəzilətlə rəzalətin mübarizəsinin kəskinləşdiyi bir zamanda imamət rəhbərlərinin “Qurani-Kərim”i ilahi şövq və vəcdlə təbliğ edə bilməmələri səbəbindən “Quran”ın diri olaraq yaşanması əngəllənmişdir.
Təzadlı həyatı nizamında saxlamaq liderdən bilgi və böyük iradə tələb edir. Aldığınız mükəmməl təhsil və ailə tərbiyəsi ürəyinizin əbədiyyət sevincinin qaynağıdır. Həmd olsun Allaha!
Allaha ulaşmaq, ümmət olaraq onun ipinə sarılmaq həyatımızın qayəsidir. Ölkəmizin və dünyamızın “Rəhbər ülküsü”nü, möhtərəm İlham Heydər oğlu Əliyevi ad günü münasibətiylə təbrik edir, ona can sağlığı, ailə səadəti, çətin və şərəfli işində müvəffəqiyyətlər arzulayaraq, yazımı buradaca bitirmək istəyirəm!
Əslində heç bitməsini istəmirəm…

Böyük hörmət və ehtiramla:

Ulduzə Süleyman qızı Nəsir,
respublikanın Əməkdar artisti, şairə, publisist