SƏNDƏN ALINSIN

Bilsən sən ey düşmən elimdə mənim,
Ən ağır bir yara bir evi çıraqsız qoymaq
Mənim neçə-neçə şəhərlərimi,
Talayıb evini qoydun çıraqsız
Görüm sənin də evinin çırağı sönsün
Düşmən sənində yurdunun çırağı dönsün.
Qopardın yurdumun Qarabağını,
Açmısan xəncərlə yara bağrımı
Viran qoymusan sən Xocalımı,
Görüm sənin də yurdun virana dönsün,
Düşmən sənin də yurdun talana dönsün.
Əsirə döndərdin qız gəlinimi ,
Matəmə döndərdin cıdır düzümü
Ağıya döndərdin sarı gəlini,
Yurdun viran qalsın yurdun dağılsin
Düşmən sənində yurdun səndən alınsın.
İzini itirdin xarı bülbülün,
Mərmiyə tuş etdin məzarlıqların,
Gülləyə bürüdün qoca cavanın,
Keçmişin silinsin tarixin itsin,
Düşmən sənində yurduna düşmən göz diksin

NÖQTƏLƏR

Cümlənin bitən hissəsi,
Hərflərin ahəngidir
Bitən fikirdə nöqtələr
Hiss həyəcan siqnalıdır,

Ahın,vayın son anıdır
Bir kədərin fəryadıdır,
Bitən fikirdə nöqtələr

Bir utancaq gözəlin,
Sevgisində son kəlməsi
Sevgisinə hədiyyəsi,,
Bitən fikirdə nöqtələr.

Qərib ölkədə qəribin,
Vətəninə ünvanlana
Məktubunun intizarı,
Bitən fikirdə nöqtələr

Vətən qoruyan əsgərin,
Anasına ünvanlanan
Ümid dolu təsəllisi,
Bitən fikirdə nöqtələr.

Elnurənin qələminin,
Arzu dolu diləyinin
Gələcəyə zəfəridir,
Bitən fikirdə nöqtələr