Nargis.”Mədinə”

Aludə olub zülmət tanrıcasının zümzüməsinə17 oktyabr 2020-dəgöy üzünəmi zilləndi körpə baxışların?Buludlarda əyləşən mələklərin laylasını dinlə,Mədinə, getmə…Ölüm bumbuz öpüşlərini səpdikcə dodaqlarına…Titrəyib […]