Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü, “Azad qələm” ədəbi-bədii, ictimai-publisistik qəzetinin və “Ali Ziya” ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnalının təsisçisi və baş redaktoru

Eh…bu gün əsməyən külək,
Bəlkə də yağmayan qaram.
Gözlərini döyən bulud,
Başıma tökülən qoram.

Həsərətimin pəncərəsi,
Kəndin toz basmış evidi.
Ağlamaqdan doyan gözüm,
Gör səni kimlər kiridir.

Sözlərimin yaxasından,
Asılıb yuxu bayquşlar.
Dənizun balıq gözündə,
Bir ümid də belə qışlar.

Qocalığın qırışıları,
Ləpələnib sahil döyür.
Bu dünyanın əyrisindən,
Kimlər keçib, özün öyür.

Bölünürük döngə-dönğə,
Dilənirik küçə-küçə.
Gündə yüz yol yalvarırıq,
Allah günahmızdan keçə.

Bu dünyanın qurd dişini,
Sinəmizə batırmışıq.
Boş ümidli arzuları
Özümüzlə yatırtmışıq.

Dənizə gülən üzümün
Qasırğası tutur məni.
İki əlimlə sıxdığım,
Boş ürək də atır məni…

Bu gün dərdim çiçək açıb,
Bu gün şehlənib qucağım.
Mənə göz yaşı göndərin,
Bəlkə kiriyə ocağım.