Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Baş redaktor müavini

Görəsən necəsən, görən hardasan,
Görəsən düşürəm yadına sənin.
Bəlkə də yaxşısan, amma, darıxsan,
Bir sözlə gələrəm yanına sənin.

Adın ürəyimə elə yazılıb
Onu silə bilməz nə qəm, göz yaşı…
Elə bil sinəmdə məzar qazılıb,
Salınıb üstünə bir məzar daşı.

Özgəsinə yar olmusan, mənə yad,
Doğmaların içində mən özgəyəm.
Bu ürəkdə iz salmısan, DOĞMA AD
Sən kənardan bir bax, söylə, necəyəm?!

Bir göz yaşım qalıb bizli günlərdən,
Mənə doğma, mənə həyan odur, bax.
Bir əlimdə rəsmimizdir, səhərdən,
Ona baxıb, soyuyur am sən sayaq.

Sənsiz qalıb, yetim oldu bu sevgi,
Ürəyimə köz vurmusan, getmisən.
Sevəndə də eləsini sən sev ki,
Bilməsin qəlbində nə gizlətmisən…