Yazıçı Xeyrəddin Qocanın növbəti satirik hekayəsi Gülüş Klubunun bugünkü buraxılışında diqqətinizə çatdırılır. 

Prokurorun söhbəti

Rayonların birinə prokuror təyin olunmuşdum. Birinci gün işə çıxmışdım. Təzəcə oturmuşdum ki, qəbul otağından səs eşitdim. Katibəni çağırıb soruşdum, “bəlkə qəbuluma gələnlər var?”. Katibə bildirdi ki, “bəli, hörmətli prokuror, gəliblər”. Dedim, “bir-bir burax, keçsinlər içəri”.

Heç demə, onlara da elə bu lazım imiş: bir-bir içəri girib, “ürək söhbəti” eləmək istəyirlərmiş…

Bir ağsaqqal kişi içəri girib salam-kəlamdan sonra ədəb-ərkanla əyləşdi. Döş cibindən bir zərf çıxarıb qoydu masamın üstünə. Soruşdum:

– Kişi, şikayətin nədir?

Nə cavab versə yaxşıdır?

– Allah eləməsin biz şikayət-zad yazaq, hörmətli prokuror!

– Bəs masamın üstünə qoyduğun şikayət məktubu deyil?

– Əşi, yəni düşünürsən mən bu ağsaqqal vaxtımda şikayətə gəlmişəm? Şirkət başçısıyam, gəldim sizi görüm, gedim. Zərfdə üç min dollar var. Hər ayın başında yenə bir o qədər gətirəcəyəm.

Hirs vurdu təpəmə, dilləndim:

– Ağsaqqal kişisən, zərfi götür, get. Mən sən deyən prokurorlardan deyiləm!

Kişi çıxdı. Qəbuluma gələnlər bir-bir masamın üstünə zərflər qoydular, mən də onları bir-bir qovdum, getdilər.

Birinci günüm belə keçdi.

İkinci gün yenə təzəcə işə başlamışdım, katibə bildirdi ki, “hörmətli prokuror, dünənki ağsaqqal yenə gəlib”. Fikirləşdim yəqin, üzr istəməyə gəlib.

Kişi içəri girər-girməz, köhnə dostlar kimi mənə yaxınlaşdı, bir əli ilə əlimi tutdu, o biri əli ilə döş cibindən bir zərf çıxarıb qoydu masamın üstünə.

Yenə soruşdum “a kişi, bu nədir?” Kişi yazıq-yazıq dilləndi:

– Üstünü düzəltdim, hörmətli prokuror! Altı min dollar elədim.

Elə bil, başımda ildırımlar çaxdı. Kişiyə necə qışqırdımsa, zərfi götürüb, o gedən getdi.

Sonradan mənə bildirdilər ki, bu adamlar hər ayın başında məndən əvvəl işləyən prokurorlara beləcə “baş çəkirlərmiş”… İndi gəl, belə rayonda işlə görüm, necə işləyirsən?!

“Ədəbiyyat və incəsənət”

(22.02.2023)

Mənbə: https://edebiyyatveincesenet.az/