Müzəffər MƏZAHİM.”Müəllim”

mm

Bilik günü münasibəti ilə bütün müəllimləri ürəkdən təbrik edir,
yeni tədris ilində uğurlar diləyirəm.

Necə şərəflidir, necə böyükdür,
Necə də ülvidir bu ad – Müəllim!
Köksündə çırpınır sadə bir ürək,
Neçə dahilərə ustad müəllim.

Elmin paslanmayan açarıdır o,
Düşünən beyinin baharıdır o,
Haqqın əyilməyən vüqarıdır o,
Çalır kəhkəşanda qanad müəllim.

Açıq bir süfrədir elmi, kamalı,
Zəka siqlətlidir, nurdur amalı,
Bilik meyarıdır, eşqi, vüsalı,
Həyata bəxş edir həyat müəllim.

Qayğıyla yüklənib ömür karvanı,
Nurlu zehinlərin odur bağbanı,
Barı-bəhrələri şöhrəti, şanı,
Dünyaya paylayır savad müəllim.

Səbri, iradəsi, həvəsi ümman,
Bilik xəznəsinə sığışar cahan,
Haqsıza sözünü saxlamaz pünhan,
Hər fikri, hər sözü azad müəllim.

Qəlbində yer yoxdur kinə, qərəzə,
Ən ağır dərdini verməz biruzə,
Vətəni sevdirib ana tək bizə,
Vətənə sadiq bir övlad müəllim.