Əziz MUSA.Yeni şeirlər

em

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü,
“İlham çeşməsi” qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü

ÖYRƏŞDİ
O dağlardan köç edənlər,
Gəlib şəhərə öyrəşdi.
Ömrümüzü puç eyləyən,
Qəmə, qəhərə öyrəşdi.
Düşmənlə cəngə girənlər,
Köksünü dərdə gərənlər,
O xoş günləri görənlər,
Acı xəbərə öyrəşdi.
Dağlarda deyib, gülənlər,
Torpağın qədrin bilənlər,
Arana köçüb gələnlər,
Acı bəhərə öyrəşdi.
Şuşada, Laçında dinən,
Bu yerdə neyləsin görən,
Uca qalalardan enən,
Soyuq səngərə öyrəşdi.
Yardıma uzandı əllər,
Şir biləkl,i igid nərlər,
Qonaqlı-qaralı ellər,
Qara xəbərə öyrəşdi.
Haray çəkdi goğma Vətən,
Yolu, izi bağladı şən,
Ayrı düşdü bir-birindən,
Hərə bir yerə öyrəşdi.
GƏLƏ
(təcnis)
Canımı almağa alagöz mələk,
Qəlbin gül qoxuyan yarı, dan gələ.
Mənimlə görüşə ala göz mələk,
Yarı gecə gələ, yarı dan, gələ.
Ruhumu oxşaya gözəl gecələr,
Ala ürəyimi gözəl, gecələr,
Sübhə tək sevinə göz, əl, gecələr,
Getsə də qayıda, yarıdan gələ.
Bir bax, Əziz Musa gülər gül dana,
Gülü şehli- şehli dər, qoy güldana,
Qorxuram bu eşqi vallah gül dana,
Kaş məni eşqiylə yarıdan gələ.
b