“QƏZƏB SALXIMLARI” KITABI IŞIQ ÜZÜ GÖRÜB

Bildiyimiz kimi, Ölkə Prezidenti sərəncamı ilə Azərbaycan dilində 150 cildlik Dünya ədəbiyyatı seriyasından Nobel mükafatı laureatı amerika yazıçısı Con Steynbeqin “Qəzəb saxlamları” romanı publisist-tərcüməçi Ülfət Kürçaylının tərcüməsində bir neçə il bundan əvvəl nəfis tərtibatla işıq üzü görmüşdür. Oxucuların romana marağını nəzərə alaraq, “Qanun” nəşriyyatı əsəri bu günlərdə yenidən nəşr etmişdir.
Oxuculara əsəri alıb oxumaq tövsiyə olunur.