Rahilə DÖVRAN.Yeni şeirlər

Şairə-jurnalist-publisist
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü,
“Qızıl qələm” media mükafatı laureatı,

SEVGİSİZ EY DÜNYA VARMI DƏYƏRİN?!

Bir ürək yanmasa alovlanmasa,
Sevgisiz ey dünya nədir dəyərin?!
Bülbül nalə çəkib yar aramırsa.
Qədrini kim bilər, qönçə güllərin.
Sevgisiz ey dünya nədir dəyərin?!

Sevirəm kəlməsin bir dil demirsə?
Gözlər yar axtarıb ,yarı gəzmirsə?
Ürək bu sevgiylə pöhrələnmirsə?
Həsrətin çəkməsən ötən illərin.
Sevgisiz ey dünya nədir dəyərin?!

Dənizin qoynunda dalğa olmasan,
Goşub qayalara heç çırpılmasan.
Pərvanə tək şam başında yanmasan.
Oyanmaz qəılbində sənin hislərin,
Sevgisiz ey dünya nədir dəyərin?!

Bülbül olub gülüstana girməsən.
Boynu bükük bənövşəni üzməsən.
Sevən gözdə öz əksini görməsən.
Qəlbinə çatarmı sənin istəyin?
Sevgisiz ey dünya nədir dəyərin?!

Bir qulaq as, ay sevgilim sözümə.
Həkk olmüsan varlığınla qəlbimə.
Bu varlığı bu qəlbimdə itirmə.
Üzülməsin əllərimdən əllərin.
Sevgisiz ey dünya nədir dəyərin?

DEYİLMİ?

Ömür başdan-başa beşikdən-qəbrə həyatın sevinci, qəmi deyilmi?
B.Vahabzadə

Ömür həyat adlı-sonsuz ümmanda,
Sükanı olmayan gəmi deyilmi?
Təlatüm, fırtına gəldiyi anda,
Dəryalar fələyin camı deyilmi?

Zamandır insanı ələyən ələk,
Fəhm edək hikmətin, dərk edək gərək.
Ümidlər, istəklər, azrzular, dilək,
Həyatın ləzzəti, tamı deyilmi?

İnsanın həm gülər, həm ağlar bəxti,
Sevgidir, ülfətdir könlünün taxtı.
İstəklə murada yetdiyi vaxtı,
Həyatdan aldığı kamı deyilmi?

Coşuruq, daşırıq bəzən heç nədən,
Az qalır qəlbimiz çıxsın sinədən.
Dünyanı özünə zindan, dar edən,
Zamanın naşısı, xamı deyilmi?

Gənclikdir ömürün baharı, yazı,
Dünyaya ün salar sözü, avazı.
Yaşamın hər fəsli alında yazı,
Payızı kövrəklik dəmi deyilmi?

Heç yatmaz qəlblərin havarı, hayı,
Tükənməz diləyin, istəyin sayı.
Dövranın qismətdən verilən payı,
Ömrünün, günün şamı deyilmi?