Rafiq ODAY.”Dildə başına tac seçən dostların”

Dildə başına tac seçən dostların,
Əməldə “yox”unu anlayammadım.
Yolu ürəyimdən keçən dostların,
Əlində oxunu anlayammadım.

Səhl Sumbatlığı edənlər peşə,
Bəs necə durmadan döyürlər döşə?!
Çaqqalsız olmaz ki, deyirlər meşə, –
Mən axı çoxunu anlayammadım.