Xalq şairi Nəriman HƏSƏNZADƏ.”Səndən qabaq, məndən qabaq”

Əsli sevib, Kərəm sevib,
o göz yaşı, bu qəm sevib.
Tarix boyu aləm sevib –
səndən qabaq, məndən qabaq.

Dan sökülür, yer oyanır,
qaranlıqlar işıqlanır.
Dan ulduzu göydə yanır –
Aydan qabaq, gündən qabaq.

Niyə sevənlər ağlayır?
Baxtı yolunu bağlayır.
Din bu eşqi günah sayır,
Tanrı da var dindən qabaq.