Xalq şairi Mirvarid DİLBAZİ.”Sevib-sevilən qızlar”

Sevib-sevilən qızlar
Vətənin nazlı qızları,
Qırln adətdə”buzları”.
O dürləri, almazları,
Siz ağıllarda axtarın!

İgid sınanar düz yolda,
Büdrəməz, getsə yüz yolda.
Səadəti siz nə pulda,
Nə dövlət, varda axtarın!

İnci, almaz, dürr soyuqdur;
Daşların ürəyi yoxdur .
İsti ürəklər çoxdur,
Odu siz orda axtarın!

Dağlar qalıb sel içində,
Kaman titrər tel içində,
Yaxşı dostu yaman gündə,
İgidi darda axtarın!

Siz toylarda, nişanlarda
Qoymayın gəncləri darda.
Daş- qaşları kamallarda,
Siz, düz ilqarda axtarın!

Budur sözümün qüvvəti:
Uca tutun məhəbbəti,
Nazlı qızlar, səadəti,
Mərd oğullarda axtarın!