Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
AYB-nin üzvü, “Kitab Evi” İctimai Birliyinin sədri

Dağ danışır, daş danışır,
Quru dinir, yaş danışır.
Göz danışır, qaş danışır,
Mən susuram, amin deyin.

Bu göyün işığı itib,
Bu yurdun aşiqi gedib,
Gözümün yağışı bitib,
Mən susuram, amin deyin.

Kimə çatar ağıtlarim,
Göyərərmi ümidlərim?
İslanıbdır qunutlarım,
Mən susuram, amin deyin.

20.10.2019