Sevinc HƏMZƏYEVA.”İstəmirəm yerlə səma mənim olsun”

İstəmirəm yerlə səma mənim olsun
İstəyirəm yerin, göyün arasında
Sakit, rahat, dinc bir guşə
Və… sevgilim mənim olsun!..

Istəmirəm mavi dəniz mənim olsun
İstəyirəm dodaqlarım sudan ötrü
Yanıb külə dönməməkçün
Bir gilə su mənim olsun!

İstəmirəm sevinc içrə üzüm hər an
İstəyirəm kədərimin yarısıcan
Xoş anlarım, gülər günüm
Təbəssümüm mənim olsun!

Istəmirəm bir əbədi ömrüm olsun
İstəyirəm, nə qədər ki, yaşayıram
Öz sevgimi dəfn etməyim
Mənim sevgim mənim olsun!…