Əziz MUSA.”Gözəlləşir”

em

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü,
“İlham çeşməsi” qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü

Dünyanın gülü, çiçəyi,
İnsanın sevən ürəyi,
Arının balı, pətəyi,
Təbəssümlə gözəlləşir.

Gözlərin axan yaşı da
Ömrün baharı, qışı da,
Gözəllərin göz, qaşı da,
Təbəssümlə gözəlləşir.

Çöllərin rəngi, naxışı,
Göylərin qarı, yağışı,
Təbiiətin hər qarışı,
Təbəssümlə gözəlləşir.

Allahın öz mələyi də,
Qara daşı, ipəyi də,
Beşiyi də, bələyi də,
Təbəssümlə gözəlləşir.

Gülün, gülsün bütün cahan,
Qəm gətirir. qüssə, hicran,
Dünyanın əşrəfi insan,
Təbəssümlə gözəlləşir.