Əziz MUSA.”Dağlara köç”

em

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü,
“İlham çeşməsi” qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü

Dağ çayları bir az coşqun, bir az gur,
Dağlardadır hər gözəllik, hər uğur,
Bir qaydadır ay batanda, gün doğur,
Çalış hər vaxt gözəllikdən ilham al,
İmkan varsa, öz köçünü dağda sal.

Gözəllikdi bu dünyanın sərvəti,
Qartallardan öyrən gücü, cürəti,
Dildə gəzir o dağların şöhrəti,
O yerlərdə qeyrətlidi oğullar,
Zirvələrə hey uzanır o yollar.

Dağlardadır təmiz hava, təmiz su,
Tükənməzdi orda insan arzusu,
Şirin olur o, dağların yuxusu,
Sədaqət var, düz ilqar var, o yerdə,
Doğru söz var, etibar var, o yerdə.

Dağ kəlləri zirvələri dolaşar,
Dağ yolları dərə keçər, dağ aşar,
Dağ adamı nə yorular, nə çaşar,
Zəhmət çəkən zirvə kimi ucalar,
O yerlərdə halallıqla tac alar.

İncə olur, zərif olur dağ gülü,
Səhər-səhər gül-çiçəklər mürgülü,
Meh darayar gecə gündüz sünbülü,
Bu gözəllik heyran edir hər kəsi,
Bir aləmdi büllbüllərin nəğməsi.