Əziz MUSA.”Getmə, dayan”

em

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü,
“İlham çeşməsi” qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü

Bu gecə qal yanımda, getmə sənə qurban olum,
Məni hicrana salıb, og içində qoyma qalım,

Gecəmin tacına dön, ay başına dolandığım,
Görmürsən sənsiz gülüm, necə ağır olur halım.

Ayım ol, ulduzum ol, qoy doyunca baxım sənə,
Gül üzün gülüm olsun, dil-dodağın qəndim, balım,

Ətrindən bihuş olum, al məni isti qoynuna,
Zülfünü yana dara, dolansın boynuna qolum,

Nazlanıb sübhə qədər şirin -şirin nəğmə oxu,
Uzansın bəyaz gecəm, qutarmasın sevgi yolum,

Gözəlim insaf eylə, tək qoyma Əziz Musanı,
Ay mənim canım, gözüm, getmə dayan qadan alım.