“Ədəbi Körpü” aylıq ədəbi dərgisinin 14. sayısı yayında

“Ədəbi körpü”. Aylıq ədəbi e-dərgi. XIV sayı. İranda – Güney Azərbaycanda hazırlanaraq yayımlanır və aylıq ədəbi elektron dərginin yeni – XIV sayında da o taylı-bu taylı müxtəlif düşüncəli yaradıcı adamlarımızın ədəbi-bədii nümunələri verilib.