Əziz MUSA.”Boz sərçələr”

em
Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü,
“İlham çeşməsi” qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü

Durnalar, qaranquşlar,
Vallah gəldi, gedərdi.
Onların sevgisi də,
Elə yaz, yay qədərdi.

Nə bilir ki, qış nədir,
Axı köçəri quşlar.
İstı yerləri sevir,
Durnalar, qaranquşlar.

Onların dözümü yox,
Nə qara, nə yağışa,
Rahatlıqla vururlar,
Ömürlərini baça,

Dözümü, məhəbbəti,
Boz sərçələrdən soruş.
Qar nədir, soyuq nədir,
Hardan bilsin qaranquş.

Sevək boz sərçələri,
Qayğılarına qalaq,
Gəlin boz sərçələrə,
Abidələr ucaldaq.

Bizimlə hər əzabı,
Boz sərçələr daşıdı.
Sərçələr bu vətənin ,
Yurdun vətəndaşıdı.