Şəhla RAMAZNZAQIZI.Yeni şeirlər

Həyat necə amansızdır, İlahi?!
Doğru-düzgün vaxt yetişmir heç nəyə.
Hamı soyuq güzgü kimi dayanıb,
Ölən olsa yetən yoxdu köməyə.

Hərə bir cür kölə olub, qul olub.
Kimi bilir, kimi hələ bixəbər.
Sanki öldü ruhu bütün dünyanın,
Xeyirin gözünü çıxaranda şər.

Elə çoxdur ata-ana görməyən,
İllər keçər sol tərəfi isinməz.
Var onları görüb salam verməyən.
Dilini ağzında diş kəsər, dinməz.

Yanlışını, əyrisini görən az.
Halal qalıb, haram gəzir ürəklər.
Ruzi sanki ərşə qalxıb, çəkilib.
Əvvəlkitək kəsilmir duz çörəklər.

Qadın

Toz qonmaz çiçəkdən zərif göz,

qaşıİncə, təravətli, tər olar qadın.

Ömrünün zərgəri olsa yoldaşı,

Dünyada ən gözəl zər olar qadın.


Bir damcı eşq axıt ürəyinə, sus,

Gözüylə od alar zərrə qorxusuz,

Övladçün sübhəcən qalar yuxusuz.

Sevgidə cənnətlik yer olar qadın


Mələk olduğunu qəfil unutsa,

Özünü gumanla, zənnlə ovutsa,

Şeytanla dostlaşıb, əl-ələ tutsa, Telindən topuğa şər olar qadın.