Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü, “Kredo” qəzetinin Baş redaktoru 


Aida Adıgözəl adlı,
bəxtinin qaralıgı gözəl
bir şairənin
xalı, gəbə timsallı
şeirini oxudum.
Çeşnisini
gözlərimin önünə çəkib,
dərd hanasını
ürəyimdə toxudum.
Azərbaycan qan-qırmızı
xalılar, gəbələr ölkəsidir,
Bu da bir şairənin
Xocalı kölgəsidir.
Şeir oxudum
qan süzülürdü misralardan.
Yaralı sözlər
ruhumun agrısına dönüb
varlıgıma çökürdü.
Dəhşətin üstünə
örtük çəkmişdi qardan,
Deyəsən,
Tanrı gördüyündən xəcalət çəkirdi.
Gecədən çıxmış səhər
zorlanmış gəlin kimi
dünyaya gəlişinə peşman idi.
Bəxti çiliklənmiş güzgü kimi
qar üstündən göz-göz baxırdı.
Qənim kəsilmişdi taleyinə bu bəxt-
yagıdan betər düşmən idi.
Dünyanın kar qulagından,
kor gözlərindən,
biganəlik seli axırdı.
…Yaddaşımın
sinəsini sökdü Aida Adıgözəlin
Xocalı tablosu…
Bir qərinəlik
vaxtın içindən qisasa yol çəkdi,
Şair iztirablarının
agrılı-acılı tablosu…
Aida Adıgözəl adlı.
bəxtinin qaralıgı gözəl
bir şairənin xalı,
gəbə timsallı şeirini oxudum.
Çeşnisini
gözlərimin önünə çəkib
dərd hanasını
ürəyimdə toxudum.
…Azərbaycan
qan-qırmızı xalılar,
gəbələr ölkəsidir.
Bu da bir şairənin
xocalı kölgəsidir.
Əli Rza XƏLƏFLİ
18.02.2019