Yadlar sağdan-soldan baxdı həsədlə,
Atıla güllələr ona çatmadı.
Ölsə də, qızılquş keçməz yad ələ,
Daşına sığınmadı, yerə yatmadı.

Ölçdülər, biçdilər kəsib hər yanı,
Nəhayət, yorulub əldən düşdülər.
O geniş açmışdı qol-qanadını,
Vurmaq istəyənlər gecikmişdilər.

*Bu şeir Xalq şairi Hüseyn Arifin 1966-cı ildə Bakı şəhərində, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı tərəfindən kütləvi tirajla (15000) işıq üzü görən “Yollar və xatirələr” şeirlər və poema kitabından seçilib.