TANRI, ÖP DÜNYANI!

Dünya boğulur…

siyasət adlı qatilin

gözəgörünməz barmaqları

ölüm fırçasıyla rəngləyir

dünyanın sinəsini,

nəfəsi kəsilir yer üzünün…

İlahi, özün gəlmə,

bircə mələyini göndər

nəfəs üfürsün yerin ciyərlərinə.

O nağıl vardı ha,

o nağıl-mağarada yatmış gözəl

şəhzadənin öpüşündən

ayılmışdı.

Bir təzə nağıl başla,

mənfi qəhrəmanın qələbəsinə

sevindirmə iblisi.

Bu nağılın sonuna

üç alma da göndərmə,

Tanrı, öp dünyanı!