Azerbaycanın Kültür ve Edebiyat Portalının Türkiye temsilcisi

Müslümanlardan bazıları kaç günah işliyor acaba? Kimseyi sorgulamak değil ama Müslümanları sorgulanacak duruma düşürenleri sorgulama hakkı doğmaktadır mağdur olanlar için! Evet, dürüst Müslümanlar mağdur edilmektedir, yalan mı? Bir kısımları çıkar sağlamak için akıl almaz yanlış ve kötülükleri yapacaklar, dürüst Müslümanlar da onlar yüzünden töhmet altında kalacaklar, öyle mi? Aslında yok böyle bir dünya!
Yüce Allah; “İçinizde, iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun!” buyurmuyor mu? Peki ne yapılıyor, evvelâ doğruyu söyleyenler dışlanıyor.
Bazıları hem Müslüman hem de İslam’ın yasakladıklarını yapıyor, hem Müslüman hem de Müslümanları rencide ediyor, toplumda onları küçük düşürüyor, hem Müslüman hem de sistemi bozmaya çalışıyor, üstelik kendi yaşantısına diğerlerini inandırmaya, onları saptırmaya çalışıyor. Böyle bir dünya olmaz ama çıkarcılar bu dünyayı kurmaya çalışıyorlar.
Sen sahip çıkarsan, Müslüman imajı yaşayacaktır, Dinine sahip çıkmayan da suçludur.