Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Baş redaktor müavini

Əlimdə əlinin qoxusu qalıb
Sığalı duyuram saçımda hələ
Necə də xoş idi… Fikirə dalıb,
Xatirən gəlibdir ağlıma yenə…


Ürəyim çırpınır həyəcanından,
Doğma bir nəfəsdə, doğma qollarda
Sənin od-alovlu baxışlarından
Bax , həsəd aparır sənə yollar da.


Gəl sarıl belimə, al qollarına,
Qoru bu həyatın zülmündən məni.
Adım hecalansın dodaqlarına,
Sən çağır…
Hayına hay verib, səsləyir səni.


Gəl yoluna qurban, gəl bu həsrəti
Dəf edib, biz çataq arzuya, kama…
Səndən yetim qalan bu məhəbbəti
Gəl, çatdır vüsala, yarım buraxma


Qələmim tək səndən yazır-yaradır
Şeirimin hər sətri səndən bəhs edir…
Sonanın sevgisin ürəkdən alır…
Qələm sətirlərdə səni vəsf edir…