Xalq şairi Osman SARIVƏLLİ.”Olarmı?”

Ey mələk, qınama bir sualım var,-
Qəribəm, yanında qalım, olarmı?
Sədəfli sazımı basıb bağrıma
Qaşların eşqinə çalım, olarmı?

Mən canandan, canan məndən ayrılıb,
Ruh yaşarmı de, bədəndən ayrılıb?
Gecənin bu çağı səndən ayrılıb,
Çöllərə düşməyə halım olarmı?

Ay niyə tutulur, söylə, ey nigar,-
Səni hicran boğur, yoxsa intizar?!
Bəlkə, ürəyində bir dərdin də var,
Mən sənin dərdini alım, olarmı?

1943.