Əziz MUSA.”İndi”

em

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü,
“İlham çeşməsi” qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü

Bir səni sevirəm mən bu dünyada,
Mən səni vermərəm özgəyə, yada,
Gecə də, gündüz də düşürsən yada,,
Eşqinin oduna yanıram indi.

Dünyanın ən zərif çiçəyi sənsən,
Güllərin ən gözəl, göyçəyi sənsən,
Tanrının sevimli mələyi sənsən,
Eşqinin oduna yanıram indi.

Gəl dönüm başına pərvanə kimi,
Əsir eyləmisən sevən qəlbimi,
Sənsiz neyləyirəm dünya, aləmi,
Eşqinin oduna yanıram indi.

Qayıt gəl ömrümə nurlu günəş tək,
Sənsiz nalə çəkir sinəmdə ürək,
Gəl birgə sevinək, gəl birgə gülək,
Eşqinin oduna yanıram indi.

Əzizin sözündə axtarma yalan,
Ürəyim, canımsan ey nazlı ceyran,
Sənsən bu qəlbimi odlara salan,
Eşqinin oduna yanıram indi.