Ay Bəniz ƏLİYAR.”Sənə şeir axtarıram”

Yaşamaq eşqinə düşüb,
Sənə şeir axtarıram.
Boş şeydi qafiyə işi,
Sən ən gözəl qafiyəmsən.

Mənə elə tərs-tərs baxma…
Haqlısan yerdən göyəcən.
Bu şeirdə sənin yerin
tərsinə düşüb deyəsən…

Vallah, qafiyə boş şeydi…
Qoymaram beynimi yorsun…
Burda qafiyə yerinə
olarmı əllərin dursun?

Şeir axtara-axtara
səni gəzirəm, biləsən.
Elə zamanında gəl ki
qafiyəmlə tən gələsən.

Söz uzandıqca nə derlər?
Və başqaları… və sair…
Bu şeiri də az ütülə,
ay qafiyəbaz şair.