Şəfa EYVAZ.Seçmə şeirlər

Təhsil Problemləri İnstitutunun Kurikulum Mərkəzinin böyük elmi işçisi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin müəllimi, Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Məsul katibi

MƏNİM YARIMÇIQ ŞEİRİM…

 Dağınıq fikirlərim kimisən bu gün yarı gözümdə, 
yarı beynimdə, yarı qəlbimdə yarı başqa yerdə, başqa evdə, başqa aləmdə…
 İş masamın üstünə düzülüb xəyalların… 
Bütün kağızların bir tərəfində sənin şifrələnmiş adın, bir tərəfində mənə aid cızma-qaralar… Eynən duyğularım tək qarma-qarışıq…
 Yağış döy
ən pəncərəmdə görünür bir ara üzün, 
Diksinib baxıram… “yanıldım” yenə o hüzn…

 Bir tərəfdə sırf özəl əşyalar, 
gizlədilmiş bir neçə qeyd, rəsimlər, köhnə kağızlar… 
Soldakı çərçivədə rəsm – sonuncu xəyal, 
kiçik bir ailə, kiçik ev, məsum uşaqlar…
 Önümdə yazdığım bir neçə sətir – hələ tamamlanmamış yarımçıq şeir… 
nədənsə istəmirəm sonuncu cümləni yazmaq…
 dağınıq fikrilərim kimisən bu gün yarı gözümdə, 
yarı beynimdə, yarı qəlbimdə yarı başqa yerdə, başqa evdə , başqa aləmdə…
 Sən mənim yarımçıq şeirim kimisən heç vaxt son cümləsi yazılmayacaq… 

2011 

Çıx get ürəyimdən

 Gəl çək öz köçünü duyğularımdan, 
Çıx get ürəyimdən,daha sevmirəm. 
Yuxuydun yox oldun sən həyatımdan, 
Çıx get ürəyimdən,daha sevmirəm.

Döndün ümidimin göz yaşına sən 
Aldandın kiminsə göz-qaşına sən. 
Köçdün taleyimin yaddaşına sən, 
Çıx get ürəyimdən,daha sevmirəm.

 Sevmək,sevilmək də yalanmış demə 
Sevgin özü boyda yükdü qəlbimə, 
Sən layiq deyilsən mənim sevgimə 
Çıx get ürəyimdən,daha sevmirəm.