Müəllim

Yaşar, ucalar, qalar bu zəhmət
Hər sözün işıqdı, duzdu,çörəkdi ,
Müəllim ,sən bizə susmağı öyrət
Həyat danışmağı öyrədəcəkdi!

Ordular məktəbdən döyüşə girər,
Hər şagird bu yurdun igid əsgəri,
Zülmə ağ olmağı müəllim öyrədib,
Çox şey var tarixin öyrətmədiyi.

Məktəbdən bizlərə sevgilər qalar,
Sevinclər qüsələr durar göz-gözə,
Doğma var,Vətəni gözdən saldırar
Düşmən var-sədaqət öyrədir bizə.

Müəllimin borcundan çıxarmı insan!
Bir parça torpağam,bir ovuc dənəm,
Sən məni bir azca danlamalısan
Başımı heç kəsə əyə bilmirəm!

Kitabdan oxunmas namusla qeyrət
Bu yolda gözünün işığı gedər.
Müəllim sən bizə yanmağı öyrət
Gerçəyi, qeyrəti ocağ oyrədər!

BAĞIŞLA,MƏN SƏNİ YANLIŞ ANLADIM…

İllərlə boylandım-gözün gülmədi;
taleyi qınadım,bəxti danladIm,
irad söyləməyə üzüm gəlmədi-
sədaqət andını danmış anladım,
bağışla,mən səni yanlış anladım.

Bilmədim-hardasan,kimə bağlısan?
nədən şübhəlisən,nədə haqlısan?
Əlin qırılardı tutub saxlasan!?
Məndən ürəyini sınmış anladım,
bağışla,mən səni yanlış anladım.

Səni-yad sevginin əsiri bildim,
hardaydın?-nə ölü,nə diri bildim,
nə aşkar olanı,nə sirri bildim:
Olmayan günahı-olmuş anladım,
bğışla,mən səni yanlış anladım.

Qoy gəlim yanına-inamın olsa,
təqsirdən keçməyə gumanın olsa,
üz-üzə dayanmaq imkanın olsa;
Qəlbimlə göz-gözə danış,anladım!

Bağışla,mən səni yanlış anladım.
Qəmli gözlərində seli görəndə,
qoynunda soluxan gülü görəndə,
sevdiyim saçlarda külü görəndə-
özgə alovlarda yanmış anlarım;
BAĞİÇLA,MƏN SƏNİ YANLIŞ ANLADIM…

11.10.2012. “SƏNİNLƏ” kitabımdan